Hayyakom!
Only 1 left!

Shaykha Shay Shay Oil (6ml)

34.000 KD

More Details
Only 2 left!

Shay Shioukhi (3ml)

24.000 KD

More Details
Only 1 left!

Oud Sioufi Concentrated Oil (3ml)

30.000 KD

More Details
Sold Out

Misky Shay (11ml)

15.000 KD

This product is sold out

More Details
Only 3 left!

Shaykha Shay Shay Gold (3ml)

25.000 KD

More Details
Only 3 left!

Shaykh Shay Gold (3ml)

25.000 KD

More Details
Only 1 left!

Oud Shay Concentrated Oil (6ml)

62.000 KD

More Details
English
English